Vil fusjonere Havforskningsinstituttet og NIFES

Publisert: av Roar Bjånesøy

I revidert statsbudsjett foreslår regjeringen å slå sammen Havforskningsinstituttet (HI) og NIFES – Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

– Det er ventet en sterk vekst i marin sektor i årene fremover. Det øker behovet for mer kunnskap og faglig samspill. Med det nye instituttet etablerer vi et bredere og mer konkurransekraftig institutt, også internasjonalt, sier fiskeriminister Per Sandberg. Fusjonen vil etter planen tre i kraft 1. januar 2018, skriver Havforskningen

Mer bredde

Havforskningsinstituttet har nærmere 800 tilsatte. Hovedkontoret ligger i Bergen, og instituttet har avdelinger i Tromsø, Flødevigen, Matre og Austevoll. NIFES har all sin aktivitet i Bergen, og har om lag 160 tilsatte. Havforskningsdirektør og professor Sissel Rogne blir direktør for det sammenstilte instituttet.

– Fusjonen gir oss større bredde og bedre muligheter til å jobbe mer helhetlig med å forvalte havets og kystens ressurser, sier Sissel Rogne.

Helhetlig rådgivning

Ole Arve Misund er direktør på NIFES. Han er nylig utnevnt til direktør for Polarinstituttet, der han tiltrer 1. september 2017.

– Sammenslåingen av Havforskningsinstituttet og NIFES gir grunnlag for en bedre og mer relevant kunnskapsfrembringelse og en mer helhetlig rådgivning, sier Ole Arve Misund.

De to direktørene kommer til å stå for sammenslåingsprosessen sammen, og ny felles struktur skal være på plass 15. oktober.

***

Om Havforskningsinstituttet:
Med ca. 750 ansatte er Havforskningsinstituttet det største marine forskningsmiljøet i Norge. Hovedansvaret vårt er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Derfor er rundt halvparten av arbeidet vårt finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Om NIFES:

Siste nytt