Bluefin får fiske størje

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fartøyet MS Bluefin er i loddtrekning trukket ut til å delta i forsøksfisket etter makrellstørje i 2017.


Fiskeridirektoratet mottok åtte søknader om deltakelse i fisket etter makrellstørje.

Samtlige søkere var fartøy med adgang til å fiske med ringnot. To av de påmeldte fartøyene trakk imidlertid søknadene før fristen gikk ut.

De seks gjenværende søknadene oppfyller påmeldingsvilkårene i forskrift 10. mars 2017 nr. 310 om regulering av fisket etter makrellstørje i 2017 § 4 tredje ledd.

Ettersom kun ett fartøy med adgang til å fiske med ringnot kan delta i fisket etter makrellstørje ble deltakelsen avgjort ved loddtrekning, og fartøyene er trukket ut i følgende rekkefølge:

1. MS Bluefin
2. MS Norderveg
3. MS Hillersøy
4. MS Kremmervik
5. MS Salvøy
6. MS Nordervon

Dersom nummer en på listen takke nei, vil tilbudet gå til nummer to, og så videre.

Totalkvote på 52 tonn

Den norske kvoten for 2016 er på 52,48 tonn. Av denne er MS Bluefin nå tildelt en fartøykvote på 30 tonn, mens 10,48 tonn er satt av til uunngåelig bifangst i fisket etter andre arter.

Det er i forskrift om fisket etter makrellstørje i 2017 også satt av 12 tonn til fiske med line, men ingen linefartøy har søkt om å få delta.

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt dette kvantumet foreløpig ikke skal fordeles, men beholdes som en buffer.

 

Siste nytt