Danskene klar for tobis

Publisert: av Roar Bjånesøy

Den danske tobiskvoten er på hele 458 000 tonn og i morgen, 1. april, går startskuddet for årets fiskeri

Danmark har hele 94% av EU-kvoten på tobis og årets kvote er den største siden 2005. I fjor var kvoten på bare 82 000 tonn så årets store økning er veldig viktig for både flåte og industri i Danmark.

I følge fiskerforum.dk så forventes det en pris på DKK 1,30 per kilo ( ca NOK 1,60). blir det prisen så er hele kvoten verdt rundt  DKK 600 millioner ( NOK 740 millioner).

Kvoten kan fiskes i de tre hovedområdene for tobis i Nordsjøen og Skagerrak.

 Miljø- og matminister i Danmark, Esben Lunde Larsen, er fornøyd med at årets kvote er satt så høy. -Det har vært et uttalt mål for meg at et positivt biologisk råd skulle lede til mer fisk i nøkkelområder og da gode muligheter for fiskeindustrien, ser Lunde Larsen til fiskerforum.dk.

Administrerende direktør hos TripleNine A/S, Peter Jensen, har store forventninger til tobis sesongen, skriver FiskeriTidende.dk

– Vi har store forventninger til sesongen og håper det blir en god og lang sesong. Nå har vi brukt det siste halvannet år på at oppgradere fabrikken, så vi kan være forberedt på all fisken som forhåpentligvis kommer inn i løpet av sesongen, sier Peter Jensen til Fiskeri Tidende

Han håper, det blir en langstrakt sesong, så fabrikken kan holde tritt med båtene som kommer inn med tobis.

– Vi er klar til tobis sesongen, men hvis de tar hele kvoten, kan det da godt bli et problem med kapasitet. Der vil det hjelpe, hvis sesongen strekker seg til juni og kanskje juli måned, sier Peter Jensen.

For den norske flåten så åpner sesongen 15 april og årets kvoter er økt til 50 000 tonn fra 40 000 tonn ifjor.

Salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget er spent på mottakssituasjonen i Danmark dersom tobisfisket slår til.

-Vi vet de danske fabrikkene har satt av kapasitet for egen tobisflåte, så det kan bli ekstra utfordringer kolmulefisket som pågår nå  der danske kjøpere er inne, sier Garvik.

Det norske kvoterådet er i samsvar med forvaltningsmodellen for tobis, og gjelder norsk økonomisk sone. Videre anbefales det at underområdene 1b, 1c, 2b, 2c, 3c, 3b og 4a åpnes for tobisfiske i perioden 15. april–23. juni. Resultatene fra det akustiske toktet i mai 2017 vil bli brukt som grunnlag i det endelige rådet på tobis som vil foreligge 15. mai 2017.

Selv om det er del usikkerhet knyttet til den nye skrapetokttidsserien (som startet i 2014), indikerer toktresultatene at 2016-årsklassen er sterk. Grunnet denne usikkerheten tillegges rekrutteringsmålingene ikke full vekt i det foreløpige rådet. Det endelige svaret på styrken av denne årsklassen vil foreligge i mai når det akustiske tobistoktet er ferdig.

Akustikktoktet i 2016 viser at 2015-årsklassen er meget svak i alle områder, og det er derfor positivt at 2016-årsklassen ser ut til å være sterk. Det litt forsiktige uttaket i 2016 gjør at det står igjen en god gytebiomasse i de sørlige områdene av norsk sone, mens bestanden i de nordligere områdene, deriblant på Vikingbanken, er meget liten.

Se kart over områdene her:

 

 Siste nytt