Delkvotejustering for kolmule

Publisert: av Roar Bjånesøy

Justering av delkvoteenhet for fartøy med pelagisk-/nordsjøtråltillatelse i fisket etter kolmule i EU-sonen i 2017

Delkvoteenheten for fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse som fisker etter kolmule i EU-sonen i 2017 økes fra 2,79 til 3,44. Endringen trer i kraft straks.


Henvendelser: Kjetil Gramstad, 941 42 455

Siste nytt