Fiskarlaget på besøk i øst

Publisert: av Roar Bjånesøy

En delegasjon fra Norges Fiskarlag deltar denne uken i en internasjonal konferanse i Murmansk der de skal ha møter med russiske fiskeriorganisasjoner.

Konferansen «Fiskeri i Arktis» holdes denne uken for fjerde gang i Murmansk. Dette er en internasjonal konferanse arrangert av føderale myndigheter i den nord-vestrussiske byen. Fiskarlaget skal holde et par innlegg på konferansen, skriver laget på sine hjemmesider.

Leder Kjell Ingebrigtsen holder på åpningsdagen onsdag et innlegg med tittelen «Samarbeid skaper fremtiden», og første nestleder Arild Aarvik skal i sitt innlegg torsdag tale om temaet "Fartøyfornyelse i Norge».

Tett samarbeid
Norges Fiskarlag skal under besøket i Murmansk også markere at det gjennom ti år har vært et tett og godt samarbeid med to russiske fiskeriorganisasjoner.

– Samarbeidet ble formalisert i 2006, og vi har siden møttes en rekke ganger hvert eneste år, forteller Kjell Ingebrigtsen.

Under besøket i Murmansk skal årets samarbeidsavtale med de russiske fiskerikollegene undertegnes og det skal også være en egen mottakelse ved det norske generalkonsulatet i Murmansk der 10-årsjubileet for prosjektet skal markeres.

Bygge relasjoner
– Norges Fiskarlag har samarbeidet på en rekke områder med våre russiske kolleger. Dette har bidratt til at fiskerne i våre land har fått økt forståelse av hverandres situasjon og sett hvordan vi sammen kan bidra til å forvalte de store fiskeriressursene i nord, sier Ingebrigtsen.

Lederen i Fiskarlaget mener samarbeidet har gitt både myndighetene og organisasjonene et positivt utbytte.
Samarbeidet om fiskeriforvaltningen mellom Norge og Russland har i 40 år vært preget av godt naboskap.

– Næringen har sammen med våre myndigheter tatt dette ansvaret og vår fortsatte medvirkning er et viktig bidrag for den store verdiskapingen og utviklingen som fiskerinæringen hver eneste dag er for både våre kystsamfunn og nasjonaløkonomien, i begge land.


Disse deltar fra Norges Fiskarlag:

Leder Kjell Ingebrigtsen
Første nestleder Arild Aarvik
Landsstyremedlem Jan-Erik Johnsen
Generalsekretær Otto Gregussen
Prosjektleder for samarbeidet "Felles hav" Marit Hiim Haugseth
Informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand
Fiskarlagets tolk Elena Almås

Siste nytt