Fiskerhøvdingen Charles Remø er gått bort

Publisert: av Jarle A. Hansen

Fiskerlagets nettside melder at hedersmannen og fiskerhøvdingen Charles Remø (1923-2017) er gått bort.

Charles Remø kunne vise til en lang merittliste, og var en av drivkreftene bak opprettelsen av Norges Sildesalgslag i 1989, da de tre gjenværende pelagiske salgslagene ble slått sammen.

Fra 1964-1974 var han medlem i representantskapet for Noregs Sildesalgslag, medlem i Feitsildfiskernes Salgslags salgstyre fra 1974-1978, styreformann i samme lag fra 1978-1988 (sammenslåingen), medlem og formann i samarbeidsutvalget for de tre pelagiske lagene fra 1974-1988, og formann i interimstyret foran etableringen av Norges Sildesalgslag, - blant mye annet.

Les mer her på linken til Fiskarlaget.

 

Siste nytt