Fiskets gang uke 10

Publisert: av Roar Bjånesøy

55 000 tonn kolmule i uken som gikk

En uke med kun kolmulefiske er bak oss.

Totalt er det fanget vel 55000 tonn, alt tatt på feltene vest av Irland. Først i uken foregikk fisket i internasjonalt farvann vest av 16 grader vest. Fra onsdag flyttet fangstingen inn i EU-sonen. Fisket har vært noe ujamnt, både på grunn av til dels ugunstig vær, samt at kolmula har stått til dels spredt.


Prisene har stabilisert seg i intervallet mellom 1,43 og 1,50, med de høyeste prisene i Danmark. Det har vært opptil to døgns ventetid ved fabrikker i Norge.

Bergen, 13.mars 2017

Sigbjørn. E. Hansen
Fung. Salgsleder

Siste nytt