Fiskets gang uke 11

Publisert: av Kenneth Garvik

Det er kolmulefiske i EU sonen det dreier seg om i de pelagiske fiskeriene.

Kolmule:
Det ble en del lavere kvantum denne uke enn de to forgående med 41.700 tonn. Dette er fordelt på 27 båter med fangster fra 400 t til 2.400 t, for «Fiskeskjer» som største fangst.

Alle fangster er fisket i EU sonen vest av Irland. I starten av uken foregikk aktiviteten nordvest av Porcuepine banken, mens en i helgen har hatt fiske fra kanten på nordsiden av banken og videre nordover rundt 100 n. mil til N 55⁰ 30′ som nordligste.
Flere båter har òg gått over området sørvest av St. Kilda, men så langt er det ikke registrert nok mengder til at båten legger seg til å fiske på dette feltet.

Kolmula er på sig nordøstover og en opplever da et mer ujevnt fiskeri utenfor Irland. Der en tidligere fikk full sekk på kort tid så opplever fiskerne perioder med lengre tauinger og halvfulle sekker.

Alle fangster er omsatt til mel/olje anvendelse til fabrikker i Norge, Danmark og på Færøyene. Selv om kvantaene er lavere er det opp til et døgns venting på lossing.
Fra konsumkjøpere i Killybegs så meldes det om behov for kolmule til konsum. Signaler derfra er at også kolmule på størrelser på rundt 100 gram kan nyttes til dette formål. Vi får håpe noen båter vil fiske til denne anvendelse.

Et blikk på kvotebildet viser at vi nå har fisket 182.000 t av årets kvote på knappe 411.000 t. En håndfull båter er ferdige med sine kvoter, og nye kommer til så vi forventer fortsatt stor deltagelse i kommende uker.

 

Hestmakrell:
Båtene «Øyasund» og «Joton» har også denne uke jaktet på hestmakrell på vestlands- fjordene. De har tatt 40 tonn med stor hestmakrell i Kvinnherad. 

 

Bergen 20.03.17
Kenneth Garvik
[email protected] 

Siste nytt