Høring om forvaltningsplan for raudåte

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet har sendt på høring forslag til forvaltningsplan for raudåte med høringsfrist 8. juni 2017

Fiskeridirektoratet har tidligere utarbeidet et forslag til forvaltningsplan for raudåte.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har i brev bedt Fiskeridirektoratet om at høringsinstansene også uttaler seg om noen ytterligere problemstillinger knyttet til Fiskeridirektoratets forslag.

Vi er interessert i synspunkter på alt som står i forvaltningsplanen, men vil særlig be om at høringsinstansene gir til kjenne sine oppfatninger om forslagene til forvaltningstiltak.

Høringsfrist

8. juni 2017

Høringsnotater finner du her: 

Siste nytt