Justerer delkvoteenheten for kolmule i EU-sonen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Delkvoteenheten for fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse som fisker etter kolmule i EU-sonen i 2017 endres til 3,19. Endringen trer i kraft straks. 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

JUSTERING AV DELKVOTEENHET FOR FARTØY MED PELAGISK/NORDSJØTRÅLTILLATELSE I FISKET ETTER KOLMULE I EU-SONEN I 2017

Delkvoteenheten for fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse som fisker etter kolmule i EU-sonen i 2017 endres til 3,19. Endringen trer i kraft straks.

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv: Kjetil Gramstad 94142455

Siste nytt