Justering også for fartøy med kolmuletråltillatelse

Publisert: av Roar Bjånesøy

Delkvoteenheten for fartøy med kolmuletråltillatelse som fisker etter kolmule i EUsonen i 2017 økes til 6 763 tonn. Endringen trer i kraft straks.

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

JUSTERING AV DELKVOTEENHET FOR FARTØY MED KOLMULETRÅLTILLATELSE SOM FISKER ETTER KOLMULE I EU-SONEN I 2017

Delkvoteenheten for fartøy med kolmuletråltillatelse som fisker etter kolmule i EUsonen i 2017 økes til 6 763 tonn. Endringen trer i kraft straks.

FISKERIDIREKTØREN Svar/henv: Kjetil Gramstad 94142455

Siste nytt