Minneord

Publisert: av Roar Bjånesøy

Jon Skaar Jr er gått bort. Kåre Furnes har skrevet minneord om en mann som har betydd mye for fiskerinæringen i sitt virke

Minneord

Jon Skaar Jr.

Jon Skaar Jr. er gått bort. I en alder av 90 år døde han 29. desember og ble bisatt fra Eid Kyrkje 5. januar.

Han tilbrakte sine siste år på Nordfjordeid, der han også ble født. Men det var i Måløy han utviklet sin forretning, først med fersksild og pigghå, senere med frysing og filetering av sild.
Med Jon Skaar Jr. er en av de mest visjonære og framsynte fiskeripionerene, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt borte. En energibunt av de sjeldne har gått til ro, men sporene etter Jon Skaar Jr. vil for alltid være synlige i vår fiskerihistorie.

Jon Skaar var en unik ambassadør for norsk fiskerinæring, og da i særdeleshet sildefiskeriene. Hans mål var å selge næringen globalt, noe han lyktes med takket være sin stå-på-iver og enorme kontaktflate. Kreativ og uredd så han ingen begrensninger – bare muligheter. Han var den første i Måløy som fikk installert telex for å kommunisere raskt med markedet, men oppdaget fort at kundene ikke var like avanserte.
Han startet med trailertransport av fisk til Kontinentet, og sendte fersk pigghå med charterfly fra Vigra til Paris for mer enn 40 år siden – lenge før noen hadde hørt om flyfrakt.

Jon Skaar var en handlingens mann. Han satt gjerne med to telefoner samtidig. I den ene kjøpte han fisk, i den andre solgte han fisken videre på engelsk, tysk eller fransk. Han forstod aldri vitsen med å utsette til i morgen det som kunne gjøres i dag.

Som sønnen Harald sa i minnetalen: «Jon engasjerte seg aldri litt, det var 100 % og hans kapasitet og fantasi kjente ingen grenser».
Fra han startet sin fiskerivirksomhet på slutten av 1940 -tallet, gjennom hele -50, 60, 70 og 80-tallet var han en ener i å drive markedsarbeid for pelagisk fisk, og stod fremst i kampen for større lokal aktivitet og liberalisering av fiskeeksporten. For ikke å glemme; fokus på kvalitet.

For sin innsats mottok Jon Skaar Jr. i 1996 Sildelagets Markedspris – den aller første i sitt slag. I begrunnelsen fremgikk det at dette var en personlig hederspris til en mann som gjennom hele 70- og 80-tallet var en ener i å drive markedsarbeid for pelagisk fisk og særlig sild. Han har vært et begrep i sildeindustrien i hele Europa, het det blant annet i grunngivningen.

Jon Skaar Jr. satte umåtelig stor pris på den høyst fortjente hederen og sa i sin entusiastiske takketale noe som er blitt gjentatt ved mange senere anledninger. - Kun to lover er absolutte; loven om tyngdekraften og loven om tilbud og etterspørsel, men ikke nødvendigvis i den rekkefølge !

Samfunnsbyggeren Jon Skaar Jr. hadde også en rekke fremtredende tillitsverv. Han var blant annet formann i Eksportutvalget for fersk fisk der han enda lengre satt som styremedlem. Videre var han en årrekke styremedlem i Distriktenes Utviklingsfond, Utviklingsselskapet for Næringsliv på Vestlandet, Den Norske Hypotekforening, Storebrand, Bergen Bank/Måløy Privatbank, Fjordenes Tidende, Måløyferja og senere Måløybrua.

Som formann i tiltaksrådet var han med på å organisere A/S Losjement på vegne av Vågsøy kommune, Sildelaget og Sildoljeindustriens Landsforening. M/S «Gudvangen ble leid inn fra Fylkesbaatane og innlosjerte mer enn 100 sildelossere i sesongene. Han administrerte også Måløy Fersksildgruppes aktiviteter i alle år etter krigen.

Jon kjente alle og alle kjente Jon. Alltid oppmerksom og interessert i menneskene rundt seg.

Nå er høvdingen gått til ro.

Fred over ditt minne.

Kåre Furnes

Siste nytt