Nedgang for mel- og olje priser

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nedgang i melindikator, oljeindikator og i faktoren mellom raps og fiskeolje fører til prisnedgang på råstoff til mel- og oljeanvendelse


Gjelder fra dato: 06.03.2017 

På grunn av nedgang i melindikatoren på 8,20 %, nedgang i oljeindikatoren på 8,06 %, og faktoren mellom raps og fiskeolje går ned fra 24 til 22 USD, blir det prisendringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 06.03.2017.

Se hele Rundskriv 03/17 her: 

Siste nytt