Ny global standard for fiskeolje

Publisert: av Roar Bjånesøy

Etter åtte år med diskusjoner er det endelig enighet i Codex Alimentarius om alle bestemmelsene i en helt ny global standard for fiskeolje til humant konsum (HC-fiskeoljer). 

Denne gode nyheten er særdeles viktig for Norge som er en storprodusent av HC-fiskeoljer, skriver Sjømat Norge som og berømmer Mattilsynet for en formidabel innsats i jobben med en ny standard. 

Resultatet er en gullstandard for HC-fiskeoljer som både sikrer trygg mat, bidrar til redelig handel og forebygger hindringer i vareflyten.

Definisjoner og kvalitetskrav er i tråd med god praksis blant seriøse aktører i et globalt marked. Det er spesielt gledelig at Norges har lyktes i å få på plass definisjoner for tran, krillolje og lakseolje, med tilhørende fettsyreprofiler.

Siden 1990 har den globale handelen med HC-fiskeoljer økt kraftig, og veksten bare fortsetter. I land der HC-fiskeoljer er et nytt produkt, er myndigheter og forbrukere ofte usikre på hvilke krav som bør stilles til produktet. En risikerer da at det stilles krav til HC-fiskeoljer som ikke er relevante og medfører hindringer i vareflyten, både i handelen mellom land og ved salg til forbruker.

For Sjømat Norge har det derfor vært viktig å få på plass en standard som bidrar til å sikre fri vareflyt uten unødvendig plunder og heft, heter det på egne nettsider.

I tillegg til definisjoner for ulike typer HC-fiskeoljer inneholder standarden også kvalitetskrav som maksimumsgrenser for innhold av oksidasjonsprodukter. Krillolje skiller seg fra vanlige HC-fiskeoljer ved å ha en høy andel fosfolipider og har derfor fått separate kvalitetskrav. Standarden setter videre krav til mattrygghet som hygienekrav, tillatt bruk av tilsetningsstoffer inkludert antioksidanter, merkebestemmelser m.m. For Norge var det også særdeles viktig å få på plass en egen definisjon for råolje. Norge er en storimportør av råolje som må raffineres, og evt. renses og oppkonsentreres før den igjen eksporteres som HC-fiskeolje. Så også her vil standarden kunne forebygge handelshindringer.

«Codex Standard for Fish Oils» blir offisiell etter årets møte i hovedkomiteen til Codex Alimentarius i juli 2017 og alle forventer at den godkjennes uten ytterlige diskusjoner.

Siste nytt