Ny Strand Senior kommer i 2019

Publisert: av Roar Bjånesøy

Rederiet Strand Senior AS og Karstensens Skibsværft i Danmark har inngått kontrakt om design og bygging av en 75 m kombinert snurper / tråler.

Dette skriver Fiskebåt.

Det er fartøyet Strand Senior som ble bygd i 1999, som skal erstattes med det nye fartøyet. Strand Senior driver i dag kombinert trål- og notfiskeri, hvor trålfisket primært består av kolmule som fiskes vest av Irland.

Rederiet er tilfreds med å ha kommet i mål med en avtale med Karstensens Skibsværft i Danmark, og ser fram til å komme i gang med bygging, skriver rederiet i en pressemelding.

Samarbeid
Design, innredning og arrangement er blitt til i et godt og nært samarbeid mellom rederi og verft. Rederiet har vært opptatt av innovative løsninger, og det er lagt spesielt vekt på å tilrettelegge for gode arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for mannskapet.

I tillegg til dette er det lagt stor fokus på skrogets utforming, og optimalisering i forhold til Strand Seniors driftsprofil. Dette med tanke på lavest mulig drivstoffforbruk.

Varmegjenvinning
Fartøyet utstyres med varmegjenvinnings anlegg fra alle motorer, LED belysning, elektriske vinsjer, samt flere tiltak for å sikre lavest mulig energi forbruk.

Strand Senior AS er et datterselskap av Strand Havfiske AS. Strand Havfiske AS eier og driver frysetråleren Havstrand og ringnotsnurperen/tråleren Strand Senior. Øvrig fiskeri etter sild og makrell drives med not. Det nye fartøyet skal drives etter samme prinsipper.

Nye Strand Senior skal leveres i februar 2019.

Her er hva Karstensens skriver om avtalen 

Siste nytt