Nye priser for mel- og olje

Publisert: av Roar Bjånesøy

De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 03.04.2017. 

På grunn av nedgang i melindikatoren på 2,08 %, nedgang i oljeindikatoren på 7,07 %, og faktoren mellom raps og fiskeolje går ned fra 22 til 19 USD/tonn, og valutaendringer, blir det prisendringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse.

De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 03.04.2017. 

Se de nye prisene her: 

Siste nytt