«Sikker fisker» i Troms

Publisert: av Roar Bjånesøy

Konferansen «Sikker fisker 2017» blir arrangert i Tromsø 11.- og 12. mai 2017 og er gratis for yrkesfiskere.

Dette skriver Fiskarlaget.no:


 

Hovedtekst
Det er Sjøfartsdirektoratet som står som arrangør. Direktoratet har et ønske om at konferansen «Sikker fisker» skal være en møteplass for yrkesfiskere, offentlige aktører, kompetansemiljøer, interesseorganisasjoner og næringen for øvrig.

-Med denne konferansen ønsker vi å bidra til bedre sikkerhet for yrkesfiskere gjennom dialog, erfaringsutveksling og idémyldring, sier Sjøfartsdiretoratet i en konferanseomtale.

 

Tema i 2017

Det endelige programmet er under utarbeiding. Se foreløpig program. 

Noen av årets tema blir:
•Sikkerhetsstyring
•Redning
•Stabilitet
•Personlige sertifikater
•Risikovurdering
•m.m.

Vi har invitert mange spennende aktører, og det vil bli rom for spørsmål og diskusjon., skriver Fiskarlaget
 

Tid og sted

Konferansen holdes på Clarion Hotel The Edge i Tromsø, og starter til lunsj kl. 11.30 på torsdag 11. mai og avsluttes etter lunsj fredag 12. mai.

 
Se hele saken her: 

 

Spørsmål

For spørsmål om konferansen, ta kontakt med Hilde Stange i Sjøfartsdirektoratet på tlf. 90709057 eller send en e-post.

Siste nytt