Silfas gikk ikke konkurs

Publisert: av Jarle A. Hansen

For å få frem de rette fakta, gjør Norges Sildesalgslag oppmerksom på at Silfas ble avviklet på styrt vis.

Silfas ble avviklet på styrt vis, - med en underdekning på ca 20 MNOK, som ble dekket av Norges Sildesalgslag.  Fabrikkene ble solgt uten produksjonsavbrudd. Alle kreditorer fikk fullt oppgjør.

Kapasiteten var for stor og det var en kald, forretningsmessig vurdering fra Sildelagets side at noen fabrikker måtte ut.  Det var samtidig helt urealistisk at laget skulle benytte fiskernes penger til å skyte inn påkrevd kapital i Silfas, da vi snakket om nærmere 100 MNOK.  Samtidig var konkurransen i næringen den gang god, og behovet for en fiskereid industri var ikke tilstede.  Silfas-epoken var over og det var ikke kontroversielt blant fiskerne.
Representantskapsmøtet (tilsvarer dagens årsmøte) i 2005 var enstemmig i sin begeistring over styrets håndtering av saken. - Så vidt huskes, ble det spontan applaus i salen da vedtaket var et faktum, uttaler lagets økonomidirektør Erik Brinchmann-Hansen i en kort kommentar.

 

 

Siste nytt