Sjømatrådet gjør endringer

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fremover skal det bli tydelig at Sjømatrådet jobber som en støttespiller og forsterker for sjømatbransjen

Dette kommer frem i en pressemelding fra Sjømatrådet i dag:

Endringsfokus skal bidra til et taktskifte i Norges sjømatråd, ifølge pressemeldingen


- Å være i konstant endring er det som er normalen. Vi må bare innrømme at Norges sjømatråd i en periode ikke har gått i takt med næringen vi er til for. Dette gjør vi noe med, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Norges sjømatråd har siden etableringen i 1991 vært en sterk bidragsyter til at norsk sjømat har en global posisjon. Sjømat fra Norge er i dag Norges sterkeste merkevare internasjonalt. Den gode jobben som er gjort skal Sjømatrådet forsterke når vi fremover skal bidra til å bygge posisjonen til sjømatnasjonen Norge og sjømat fra Norge.

Renate Larsen tok over som leder av Norges sjømatråd i september i fjor. I det første halvåret i lederstolen har fokus sammen med organisasjonen vært på endringsprosesser som skal bidra til et taktskifte i Norges sjømatråd.

- I endringsarbeidet har det vært viktig å sikre en forståelse av vår rolle i samspillet med næringen. Vi jobber for sjømatbransjen. For sjømatselskapene. Fremover skal det bli tydelig at Sjømatrådet jobber som en støttespiller og forsterker. Vi skal sikre at vi bruker midlene vi har til rådighet på en mest mulig effektiv måte, slik at de kommer næringen til gode. Sjømatrådet skal være garantisten for verdiskapende og effektive fellesskapsløsninger, sier Larsen.

Nye bransjestrategier

Sjømatrådet vil forsterke fokuset på hvordan organisasjonen skal bidra til å øke verdiskapingen til den norske sjømatnæringen. Dette krever skreddersøm tilpasset hver enkelt bransje.

- Vi har den siste tiden jobbet med å ferdigstille og implementere tydelige bransjestrategier, eller kundestrategier om du vil, der vi differensierer mellom bransjene ut fra deres særegne behov. Bransjestrategiene gir retning til det arbeidet vi gjør innenfor markedsanalyse og markedsinnsikt, markedsadgang, markedsføring og pr, samt kommunikasjon og beredskap, sier Larsen.

Endring i ledelsen og styrking av innsatsen på viktige områder

I tillegg til strategiarbeid har Sjømatrådet hatt fokus på organisasjon og organisasjonsutvikling. Endringsprosessen berører hele organisasjonen, inkludert den ledergruppen som ble etablert under tidligere leder Terje Martinussen.

- Sjømatrådet er en kompetanseorganisasjon som skal være i stand til å gjøre raske endringer. Vi reduserer derfor antall direktører i organisasjonen og gjør endring på noen av rollene, sier Larsen.

Sjømatrådet avvikler strukturen med regiondirektører. Christian Nordahl går fra stillingen som regiondirektør for vestlige markeder og vil tre inn som bransjeansvarlig for konvensjonell, som er svært viktig sektor for hvitfisknæringen. Børge Grønbech går fra stillingen som regiondirektør for østlige markeder, til å ta ansvar for sentrale oppgaver innen områdene risikostyring og kundestrategi.

I tillegg til avviklingen av stillingene som regiondirektører, gjør Sjømatrådet vesentlige endringer i rollen som til nå har vært ivaretatt av kommunikasjonsdirektør. Dette innebærer at nåværende kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen fratrer sin stilling og velger å søke ny jobb utenfor Sjømatrådet. Ny leder vil bli tilsatt i løpet av kort tid.

Siste nytt