Tapt fiskeredskap? Meld det på ny app!

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet har nå inngått en avtale med Sintef som vil gjøre det mulig å melde fra om tap av fiskeredskap gjennom en ny app på mobilen.

Nesten alt tap av fiskeredskap som blir innmeldt, meldes til Kystvaktsentralen via en telefonsamtale. Erfaringer fra direktoratets årlige opprenskingsarbeid langs kysten viser at denne samtalen kan være vanskelig for mange, skriver Direktoratet.

Ny app

- Vi tror dette er en god løsning for både fiskerne og forvaltningen, sier Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) startet i 2016 et prosjekt som blant annet vil gjøre det mulig for fiskerne å melde fra om faststående fiskeredskaper (setting og haling) til Kystvaktsentralen via en app-løsning.

Som en tilleggsfunksjon på denne app`en har Fiskeridirektoratet og FHF inngått avtale med Sintef om utvikling av en løsning som også gjør det mulig å melde inn tap av fiskeredskaper elektronisk.

- Vi tror dette er en svært god løsning både for fiskerne og forvaltningen, sier Gjermund Langedal ved utviklingsseksjonenn i Fiskeridirektoratet.

- Majoriteten av fiskerne er flinke til å melde fra om tap av fiskeredskap, og bistå med informasjon for å få områder rensket. Dessverre viser erfaring fra opprenskingen at noen har litt tungt for å melde fra, og det kan det sikket være mange årsaker til. Men vi tror at en tilleggsløsning med mulighet for å melde fra om tap elektronisk kan bidra positivt til at mer blir ryddet, sier han.

Informasjon om app`en vil komme både gjennom Fiskeridirektoratet og FHF når den er klar for bruk nærmere sommeren.

Opprensking også i 2017

Tapene som meldes inn ved hjelp av den nye app-løsningen vil gå til Kystvaktsentralen og vil deretter inngå som grunnlag for det årlige opprenskingstoktet.

Opprensking av tapte fiskeredskaper vil også i 2017 bli gjennomført med innleid fartøy. Prosessen for å innhente tilbud på leie av fartøy er i gang. Årets opprenskingsarbeid vil etter planen starte i Varangerområdet rundt 20. august.

I påvente av app`en skal det meldes om tap - eller om kjennskap til tap - av fiskeredskap til Kystvaktsentralen på vanlig måte på tlf. 07611.
Siste nytt