Vil redusere usikkerheten i bestandsberegninger

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningens nye  samarbeidet med Norsk Regnesentral skal gi redusert usikkerhet i bestandsberegningene av de viktigste fiskebestandene, blant dem sild og makrell


Havforskningsinstituttet har inngått kontrakt om strategisk forskningssamarbeid med Norsk Regnesentral, et samarbeidet som skal gi redusert usikkerhet i bestandsberegningene av de viktigste fiskebestandene.

Dette skriver Havforskningen

Havforskningsinstituttet leverer kvoteråd på en rekke fiskebestander. 16 av disse regnes som spesielt viktige; blant dem torsk, sild og makrell. Til grunn for kvoterådene ligger avanserte bestandsberegninger, som grovt sett baserer seg på data fra Havforskningsinstituttets omfattende overvåkning av fiskebestander og fiskeri og fiskeristatistikk fra Fiskeridirektoratet. Disse datakildene kobles så sammen i avanserte modellkjøringer.

God samfunnsøkonomi

Havforskningsinstituttet satser for tiden tungt på bestandsberegningene, og arbeider systematisk med å tallfeste og redusere usikkerheten i beregningene.

– Vi kan aldri beregne størrelsen på en fiskebestand med 100 prosent sikkerhet. Stor usikkerhet fører til at kvotene settes lavt av hensyn til føre-var-prinsippet, og derfor er det ekstra viktig å utvikle robuste metoder. Unødvendig lave kvoter er kostbart for samfunnet, så klarer vi å redusere usikkerheten, bidrar det til å sikre maksimalt bærekraftig langtidsutbytte fra norske fiskerier, sier forskningsdirektør Geir Huse på Havforskningsinstituttet.

Så lav usikkerhet som mulig

Samarbeidet omfatter også bedre metodeforskning innen ressursovervåking og forskningsbasert rådgiving.

– Vi skal optimalisere overvåkingen av fiskebestandene og fiskeriene, og ser på alle ledd i dagens overvåking; fra prøvetakinger og ekkoloddmålinger til modellene vi bruker. Slik kan vi finne ut hvor det er nødvendig å justere innsatsen eller endre på metodikken for å holde den totale usikkerheten så lav som mulig, sier Geir Huse.
Havforskningsinstituttet - Regne-samarbeid skal gi sikrere bestandsberegninger.

Ser på alle ledd

Samarbeidet med Norsk regnesentral betyr at instituttet får tilgang på forskere med spisskompetanse innen statistikk og beregningsmatematikk.

– Disse forskerne kommer til å jobbe i team med våre folk. Slik sikrer vi oss også viktig kompetanseoverføring, forteller Geir Huse.

Norsk Regnesentral blir sentrale i det femårige REDUS-prosjektet. Kontrakten, som gjelder opptil 4 år, har en verdi på rundt 5 millioner kroner per år og er finansiert gjennom fiskeriforskningsavgiften.

 

Siste nytt