Endring i kystgruppen for makrell

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektøren har besluttet at det gjøres følgende endringer i kystgruppen sitt fiske etter makrell i 2017:

 • Endringer i kystgruppens fiske etter makrell i 2017

  Fiskeridirektøren har besluttet at det gjøres følgende endringer i kystgruppen sitt fiske etter makrell i 2017:

  Kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten for fartøy i garn- og snøregruppen med største lengde under 15 meter oppheves.

  Kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten for fartøy i kystnotgruppen under 13 meter største lengde oppheves.

  Fartøy med adgang til å delta med garn- og snøre med største lengde over 15 meter tildeles et maksimalkvotetillegg. Maksimalkvotetillegget kan fiskes med not/ trål. Kvoteenheten for beregning av maksimalkvotetillegget settes til 14,658 tonn.


  Endringene har virkning fra og med i dag fredag 20. oktober 2017.
  Henvendelser: Ida K. O. Flaageng, 980 88 595

Siste nytt