Få flere unge med på laget

Publisert: av Roar Bjånesøy

I høst står sjømatnæringen på timeplanen for elever fra videregående skoler når Sett Sjøbein i samarbeid med Ungt Entreprenørskap gjennomfører marine innovasjonscamper i 11 fylker.  

Innlegg fra Sett Sjøbein og Ung entreprenørskap:

Gjennom innovasjonscampen «Ringer av vann-sjømat for fremtiden» skal elever fra ulike fagretninger løse et oppdrag knyttet til sjømatnæringen. Gruppen med den beste ideen fra hvert fylke får delta på en nasjonal finale i Stavanger i januar 2018.

Elevene trenger mer kunnskap

I 2016 eksporterte Norge sjømat for over 90 milliarder kroner. Dette gjør sjømat til en av våre viktigste eksportartikler. Til tross for dette har elevene lite kunnskap om bransjen og yrkesmulighetene den tilbyr.
Dette er en næring hvor mange av kystfylkene har lange tradisjoner og gode forutsetninger for å ta del i verdiskapingen. Hvis vi skal være med på det norske sjømateventyret videre, må imidlertid ungdommene få mer kunnskap og motivasjon for å jobbe i næringen. Vi ønsker at dagens ungdom skal bidra til at vi får nye arbeidsplasser knyttet til sjømatnæringen


Unge kreative hoder

Sjømatnæringen er kanskje Norges viktigste vekstnæring. For å utvikle næringen videre trenger vi de unge med på laget. I Ringer av vann får elevene bruke kreativiteten sin til å løyse ei viktig utfordring for sjømatnæringen.

I tillegg til å gi elevene kunnskap, håper vi at enda flere får opp øynene for de spennende og varierte jobbmulighetene som finnes i tilknytning til næringen. Vi håper også at innovasjonscampene vil bidra til at elevene får ønske om, og styrket evne til, fremtidig entreprenørskap og gründervirksomhet i sjømatnæringen.

Sjømatnæringa får vist seg fram

Fagpersoner i tilknytning til sjømatnæringen er med og holder presentasjoner, og stiller som veiledere og jurymedlemmer. Vi har med aktører med ulike kompetanseområder innen både fiskeri-, havbruk- og leverandørindustrien. De er gode ambassadører for næringen, og bidrar til at læringen blir morsom og virkelighetsnær for elevene. Ved å bidra på innovasjonscampene er det enkelt for bedrifter og organisasjoner i sjømatnæringen å få profilert seg overfor ungdom.


Ungdom er opptatt av miljø

Barna i Norge vokser opp i en tid der miljøet tas på alvor. De lærer å ta hensyn til miljøet allerede i barnehagen. Elevene er fullstendig klar over i alle fall to av utfordringene til næringen, - lakselusa og søppel i havet. Det er derfor ikke overraskende at mange av ungdommene er opptatt av miljøet når de skal løse oppgaven de får fra oss.

Foreløpig er det kåret fylkesvinnere fra Hedmark, Møre og Romsdal, Troms og Nordland. Finnmark, Sogn og Fjordane, Trøndelag, Rogaland, Agder, Vestfold og Hordaland er de øvrige fylkene hvor det skal avholdes marine innovasjonscamper i løpet av høsten.

Elevene er utrolig kreative, og juryene har en vanskelig jobb når vinnerlagene skal kåres. Under innovasjonscampen som nylig ble avholdt i Nordland, kom det for eksempel opp forslag om te av tørket tang fra Lofoten, oppvaskmiddel av galleblære, å innføre en fast Omegaonsdag som motsvar til tacofredag, en app som sørger for at du får den ferskeste fisken tilgjengelig hver dag, å lage biodrivstoff fra fiskeavføring, en maskin som skjærer ut kjakene fra fiskehodene, å selge norsk havvann på flaske eller i større forpakninger til marked som ser på Norge som eksotisk, og wraps laget av sjøsalat, fisk og reker.


Begeistring
Samtidig som elevene lærer om sjømatnæringen så har absolutt næringen noe å lære av de unge. Næringsaktørene som er med å bidrar i arrangementene som veiledere og jury for elevkonkurransene begeistres stadig over uventede, kreative og realiserbare idèer som kan gi økt verdiskaping til næringen. Et samspill mellom de etablerte i sjømatnæringen og ungdom gir helt klart resultater!


UNGT ENTREPRENØRSKAP er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv www.ue.no.

SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeid for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen overfor ungdom. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond administrerer prosjektet. www.settsjobein.no.

Siste nytt