Fiskets gang uke 39

Publisert: av Kenneth Garvik

Stor aktivitet på makrellen med beste uke i høst.

Makrell:
Det gode fiske etter makrell fortsetter og vi fikk en god uke med 46.200 tonn i journalen. Beste dag hadde vi tirsdag med hele 11.500 t, og som lavest hadde vi onsdag med 3.600 t. I helgen har det vert mere vind på feltet slik at spesielt kystbåtene har lagt i land.

At det er fullt fokus på makrellfiske kan illustreres med at vi har innmeldinger fra 132 forskjellige båter, både store og små med fangster fra 870 t til ett tonn. I tillegg har vi mellom 35- 40 båter fra dorgegruppen som ikke melder inn fangst.
Av ukens kvantum har ringnot bidratt med hele 37.100 t, kyst har fisket 8.600 t og fra en båt i trålgruppen har vi 500 t.
For dorgerne, som har hatt en elendig sesong, så er det kun fisket 250t sist uke.

Hovedfiske har foregått i norsk sone i Norskehavet fra N 65⁰ 50′ til sørligste fangster tatt søndag på rundt N 62⁰ 40′. Dette er et område som bare nord-sør strekker seg over 190 n.mil. Makrellen har hatt et tydligere trekk mot sør, med periodevis god fart. Om dette fortsetter så vil den være i Nordsjøen innen kort tid.

Størrelsen på makrellen i dette område har vært mer variabel denne uke med størrelser fra 376 g som lavest til 498 g som høyest. Snittet for hele kvantumet er 441 gram, og dette er over 50 g mer enn i fjor på samme tid da snittvektene lå på 390 g. Fangster tatt lengst nord har i hovedsak hatt størst makrell.

Med større makrell i år har kjøperne fått utfordringer med for mye 4-6 makrell i forhold til markedenes behov, og flere ønsker derfor fangster med høyere innslag av 3-5 og 2-4 størrelser.

Ser vi på kvotebildet så er det nå fisket knapp 126.000 t av årets kvote på 234.472 t. I ringnotgruppen har knappe 20 båter tatt kvote, og for de største kystbåtene er 14 båter ferdige.

Vi venter derfor stor deltagelse i dette fiske og om været blir bra så kan en få ukeskvantum på samme nivå som de to siste ukene.

 

Nordsjøsild:
Tre båter har fisket nordsjøsild i EU sonen med til sammen 930 tonn. I tillegg er det fisket 100 t på kysten, samt 70 t som bifangst i fisket etter øyepål/ kolmule.

Silda fra Nordsjøen har snittstørrelser i område 185- 198 gram.

Vi forventer beskjedne kvantum i dette fisket i kommende uke.


 
NVG-sild:
En båt, «Knester» har etter endt makrellfiske, hatt seg en runde i Norskehavet på jakt etter NVG-sild. I norsk sone og Smutthavet registrerte ikke de noe sild og avsluttet derfor søket.

Fra kontakter på Island og Færøyene så hører vi at de fisker sild i egne farvann, henholdsvis øst av Island, og nordøst av Færøyene. Sist kjente posisjon fra færøysk farvann ligger rundt 120 n.mil vest av grensen til norske farvann.

I fjor hadde «Talbor» første innmelding 13 oktober fra Norskehavet.

 

Fisket etter indirekte konsum:
Vi har beskjedne kvantum i disse fiskeriene med 1.300 t øyepål, 800 t kolmule, 370 t strømsild og 350 t hestmakrell.
 
Alle fangster, unntatt to øyepålfangster i EU sonen, er tatt langs kanten fra vest av Bergen og sørover.

 

Kystbrisling:
Fra dette fiske har vi kun to fangster fra Lærdal i Sogn med totalt 55 tonn. Det er registrert godt med brisling i Sognefjorden men vanskelig lag på brislingen, og mye vind har hemmet fiske.

Båtene som var i Hardanger har foreløpig avsluttet sitt fiske der.

 

Bergen 02.10.17
Kenneth Garvik
[email protected] 

 

Siste nytt