Fiskets gang uke 40

Publisert: av Roar Bjånesøy

Høstens første fangster med NVG-sild fra havflåten og en litt over middels uke med makrell. 

NVG-sild

Høstens to første fangster på til sammen 415 tonn med NVG-sild ble tatt denne uke, og det var "Gambler" som stod for begge fangstene. Silda var av fin størrelse, ca. 350 gram i snitt og ble tatt i området opp mot 64 grader 30 min. nord og litt vest om 0 graden, like øst for grensen mot Smutthavet - Færøysonen.

De opplysninger vi har fått er at det var en del sild å se i området, dypt på dagen og den spredte seg utover når den lettet seg om kvelden. Fangstforholdene ikke ble derfor ikke de optimale. Det var også en del Russiske trålere i aktivitet i området.


Makrell

Makrellfiske for havflåten: For den havgående flåte har uken vært noe varierende med flere dager med dårlige værforhold og i perioder har fisken vært lite eller ikke tilgjengelig. Fredag hadde vi ingen fangster, men lørdag løsnet det litt og nå søndag er det meldt inn 57 fangster på til sammen over 12 000 tonn. (Dette inkl. Også noen låsfangster tatt av den mindre kystflåte.)

Fisken har trukket noe sørøstover og nå søndag var fangstingen fra Aktivneset og videre nordvestover opp til 63 grader Nord. Totalt er det meldt inn 32 500 tonn og det er fordelt med 27 700 på ringnotgruppen, 4 600 på SUK og stor kyst og 200 onn fra den minste kystgruppen som i hovedsak låssetter.

Snittstørrelsen på fisken varierer fra 395 til 449 gram og med et vektet snitt på 421 gram. Dette gjelder både ringnot og stor kyst. Et fartøy var i EU sonen, rute 4262, og fikk en fangst på 150 tonn med fisk av størrelse på 444 gram i snitt.

Makrell på kysten: Også denne uke har det vært en del aktivitet i lås-fiske på kysten. Det er i området Bømlo, Fjell og Sund kommune at aktiviteten har vært størst, ca. 140 tonn er tatt her. Totalt er lås-kvantumet denne uke ca. 200 tonn. Størrelsen varierer fra 200 til 360 gram.

Omsetningen er både til fersk markedet og til frysing og denne uka er det solgt nesten 100 tonn til ferskanvendelse. Det er positivt overraskende at det fremdeles går så mye til denne anvendelsen så sent på året.


Nordsjøsild

En fangst med nordsjøsild er tatt denne uken. Det var "Birkeland" som meldte inn 590 tonn med sild av størrelse 190 gram. Silda var tatt med trål i området litt NV av Fladengrunn.Fiske til indirekte konsum

Denne uke er det blitt meldt inn nokså beskjedene kvanta med fisk til indirekte konsum. 1120 tonn er totalmengden og det er fordelt med 430 tonn hestmakrell, 390 tonn kolmule, 170 tonn øyepål og 130 tonn strømsild. Fire fartøyer som har vært i aktivitet langs kanten har meldt inn fisk denne uke.Bergen 8/10 -17
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt