Fiskets gang uke 41

Publisert: av Kenneth Garvik

Høstværet hemmer de pelagiske fiskeriene.

Makrell:
Høsten er kommet og dette setter sitt preg på makrellfiske der vi sist uke fikk beskjedene 20.900 tonn. Dagskvantumene har variert fra 7.200 t på torsdag som høyest til bare 390 t på lørdag. Spesielt i helgen har været hemmet fiske.

Når vi har en urolig værtype så er det de største båtene som sist må gi opp. Dette vises på fordelingen mellom de forskjellige grupper der ringnot har fisket 15.000 t, kyst 3.800 t, trål 800 t og fra to utenlandske båter har vi 1.300 t.

Makrellen fortsetter sin vandring på sør og dette vises hvor fisken er tatt. Tidlig i uken lå flåten knappe 90 n.mil nordvest av Stadt. Senere trakk båtene nærmere og vi fikk godt fiske på Aktivneset. Torsdag trakk flåten vestover igjen og kom i mye makrell rundt 75 n.mil rett vest av Stadt. Søndag fikk vi en fangst fra sør av N 62⁰. I tillegg har en svensk båt og en skotte tatt makrell så langt sør som sør av Fladengrunn som ligger rundt 75 n.mil nordøst av Peterhead.

Størrelsen på makrellen går normalt ned utover høsten og dette vises godt denne uke. Snittvektene ligger fra 450 g som høyest til 370 g som lavest, med et totalsnitt på 416 g. For to uker siden var snittet 441 g.

Ser vi på kvotebildet så er det nå fisket vel 178.000 t av årets kvote på 234.472 t. Inklusiv flex så er det knappe 60.000 t igjen, og det er båtene som tilhører garn/snøre gruppen som har mest igjen i forhold til gruppekvoten. Av deres kvote på 14.890 t er det bare fisket 4.150 t, og årstiden tatt i betraktning så vil det nok stå mye igjen her.

Da flere båter er i havn med sine kvoter vil deltagelsen for norske båter gå ned. Flere utenlandske båter er i startgropen i dette fiske.

 

NVG-sild:
Et par båter har sist uke vært i Norskehavet på jakt etter NVG-silda, og vi har innmeldt 650 t fra disse. Vanskelige vind og strømforhold gjorde fangstingen med not vanskelig. På dagtid da silda står for dypt for not er det registrert relativt stor stimer som trekker i nordøstlig retning.

Silda som fanges er stor med snittstørrelser på rundt 380 gram.

Nå når flere båter er ferdig med makrellen vil fokuset rette seg mot NVG sild. Vi forventer at flere båter setter kursen mot Norskehavet i kommende uke. I tillegg vil noen båter leite i området fra Tromsfjordene og videre nordover mot Tromsøflaket.

 

Nordsjøsild:
Som de foregående uker er det beskjedne kvantum i dette fiske. Vi har tre fangster fra to båter med til sammen 970 tonn i journalen.

Alle fangster er fisket i EU sonen, der to fangster er tatt i nordkanten av Fladengrunn og en fangst er fisket lenger sør, rundt 75 n.mil øst av skotske kysten.
Silda her en relativ lav snittvekt med størrelser rundt 165 gram.

Vi forventer beskjedne kvantum i dette fisket i kommende uke.

 


Fisket etter indirekte konsum:
Vi har beskjedne kvantum i disse fiskeriene med 1.140 t øyepål, 930 t kolmule, 300 t strømsild og 350 t hestmakrell.
 
Alle fangster, unntatt en øyepålfangst i EU sonen, er tatt langs kanten fra vest av Bømlo og sørover.

 

Havbrisling:
En båt har vert i sørlige deler av Nordsjøen i dette fiske. Resultatet ble beskjedne 80 tonn men med bedre tendens i fisket er båten nå ute på ny tur på havbrislingen.

Av årets kvote på 10.000 t er det fortsatt 5.400 t igjen på kvoten.

 

Bergen 16.10.17
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt