Fiskets Gang uke 42

Publisert: av Roar Bjånesøy

På "tampen" med makrellsesongen mens nvg-sildefisket er kom i gang for alvor denne uken. 

Makrell
Denne uke ble det meldt inn nesten 30 000 tonn makrell. Av dette kommer vel 13 000 tonn fra ringnot, vel 1 400 tonn fra trål, 3 100 tonn fra SUK/kyst og 12 400 tonn fra utenlandske fartøy. Inkl. i kystkvantumet er 45 tonn som er låssatt i de nære kystområder. Det har det ikke vært salg til fersk anvendelse.

Denne uken flyttet fisket seg fra området ut av Aktivneset til inn i EU sonen, sør og sørøst av Fair Isle. Størrelsen på fisken varierer fra 390 til 439 gram og med et vektet snitt på 412 gram. Fisken på kysten er vesentlig mindre, 200 til 270 gram.

Kommende uke forventes vesentlig mindre deltagelse av norske fartøy, kvoteoversikten viser en rest på ringnot på knappe 15 000 tonn, trål ca. 4 500 tonn, SUK vel 3 000 og kyst alle grupper vel 18 000 tonn. Alle disse kvantumene er inkl. årets tildelte flex.NVG-sild

Denne uken kom nvg-sildefisket seg skikkelig i gang og selv om værforholdene var dårlig i flere perioder ble ukekvantumet 32 800 tonn. Fisket foregår i hovedsak i Smutthavet og litt i tilstøtende havområdet i NØS like øst for grensen. Fangstene som er tatt lengst nord er tatt nord om 66 grader Nord og det lengste vest er nesten på 3 grader Vest. Størrelsen på silda er fra 335 til 411 gram og med et vektet snitt på 377 gram og fra flåten hører vi om enkeltfisker i prøvene på helt opp i 520 gram. Ringnot stod for vel 28 100 tonn, trål a. 1 700 og kyst/SUK ca. 3 000 tonn.
Men selv om fisket er godt og det er mye sild å se er det store problemer med omsetningen. To fangster er levert til M/O og nå søndag kveld er det 13 usolgte fangster med til sammen 6 600 tonn. Av dette er det tre fangster som ikke har vært på auksjon.

Om dette vil ordne seg i morgen når nye minstepriser er blitt gjort gjeldende vites ikke i skrivende stund, men forhåpentligvis vil vi se en bedring i omsetningen.
På kysten er det meldt inn tre fangster, to låssatt i Trøndelag og en direktefangst tatt i Lofoten / Vestfjorden. Kvantumene var beskjedene på alle tre, 40-50 tonn på hver fangst, snittstørrelse i Trøndelag 180-190 gram, i nord 308 gram.

Fem fartøyer var på leting etter sild nord i havet NV av Tromsø og videre til litt utenfor 200 mils grensen. Det ble registrert en del sild, men størrelsen viste seg å bare være 200 gram +. Denne sildestørrelsen ble registrert helt opp til Helgøy/Vannøya.


Nordsjøsild
Av nordsjøsild er det bare tatt en fangst denne uke, en trålfangst på 280 tonn med 217 grams sild.
Fangsten ble tatt i samme område som makrellfiske har pågått denne uke, SØ av Fair Isle.


Indirekte konsum
Av fisk til indirekte konsum er det denne uke landet totalt ca. 1 500 tonn. Det er fordelt med 450 tonn havbrisling, 50 tonn hestmakrell, 200 tonn kolmule, 620 tonn øyepål, 140 tonn nordsjøsild og 20 tonn annet.


Bergen 22. Oktober 2017
Odd Fredrik Andersen
[email protected]

 

Siste nytt