Fiskets gang uke 43

Publisert: av Kenneth Garvik

En uke med vel 22.000 tonn makrell og knappe 25.000 t NVG-sild.

Makrell:
Vi fikk totalt 22.300 tonn i innmeldingsjournalen. Dette er 7.700 t lavere enn sist uke. Dagskvantaene har variert fra 6.800 t som høyest torsdag til ingen makrell på søndag, da nordavindskuling satte hele flåten ut av spill.

Færre norske båter har kvote igjen og dette vises på fordelingen av ukens kvantum der utenlandske båter har bidratt med hele 12.400 t. Det resterende kvantum er fordelt jevnt mellom kyst med 3.700 t, ringnot 3.200 t og fra trål har vi 3.000t.

Foruten noen få låsfangster, er hele kvantumet fisket i EU sonen i et begrenset området sørøst av Shetland. Makrellen har periodevis stått i tette konsentrasjoner og utfordringen er å finne passelige stimer eller slør å kaste på. Været har heller ikke spilt på lag med makrellfiskerne da vi generelt har hatt en urolig værtype med korte værvindu.

I forhold til størrelser så observerer vi et økende innslag av mindre makrell i fangstene. Dette er normalt utover høsten. Snittvekten for hele kvantumet er på 406 gram, med høyeste snittstørrelse på 422 g og laveste på 320 g.

Et blikk på kvotebildet viser at vi, med full fleks, har vi vel 32.000 t igjen på kvoten. Det reelle kvantumet som blir fisket er vanskelig å anslå, men rundt en tredjedel kan vi håpe på. Det er særlig i kystgruppen en er på etterskudd, og da mest for dorgegruppen.

Store deler av båtene som har makrell igjen har lagt i Lerwick på Shetland i helgen. Vi får håpe på rolige værforhold og at makrellen holder seg utenfor 12 mila.

 

NVG-sild:
Også for NVG-sild har vi et lavere kvantum enn sist uke med 24.800 tonn, mot 30.000 t forrige. I dette fiske har dagskvantaene lagt fra 5.600 t på mandag som høyeste til en fangst på søndag med 730 t.
Hovedårsaken til lavere kvantum er at flere båter roet ned etter at de nye lavere minsteprisene ble iverksatt fra mandag av.

Hoveddelen, 21.900 t er fisket i Norskehavet. Båtene her har vært over et stort område fra vest av 0⁰ i Smutthavet, til øst 04⁰30′ i norsk sone. Dette er et område på over 100 n.mil. Silda lengst øst har et tydligere trekk mot nordøst.
Sildestørrelsene fra dette område ligger i området 340- 404 g, snittet for alle fangster herfra er på 375 g.

Fra området nord av Torsvåg i Troms og videre nordover til Tromsøflaket har vi hatt fire fangster med til sammen 2.800 t. Silda her består av andre årsklasser, og er betydelig mindre med størrelser i området 208-230 g.

Fra kysten av Trøndelag, samt langs innersiden av Lofoten har vi innmeldt vel 400 t.

Med bakgrunn i et urolig sildemarked og stadig fallende minstepriser så fastsatte Sildelaget en bunn i den dynamiske minsteprismodellen på fredag. Vi håper dette bidrar positivt for å få stabilitet i markedet igjen.
I tillegg hersker det usikkerhet om neste års kvoteråd. Her ble det varslede reviderte råd som skulle komme fredag, utsatt til tirsdag. Slike uklarheter om kvoter er særdeles uheldige midt i fiskesesongen. Vi får håpe på kvoteråd og deretter spørsmålet om økt fleks blir avklart denne uke.

 

Nordsjøsild:
Et par båter har jaktet sild i Nordsjøen men grunnet liten sild gikk de fra feltene. I området der makrellfiske pågår har noen båter hatt litt bifangst av nordsjøsild.

Fra Nordhordland er det tatt rundt 50 t av stor sild på vel 300 gram.

Flere båter vurderer å gå i Nordsjøen, og har håp om at silda kan samle seg rundt fullmånen som er i helgen.

 

Fisket etter indirekte konsum:
Da flere i trålgruppen nå har fokus på makrell er det beskjedne kvanta i disse fiskeriene. Fire båter har bidratt med 430 t øyepål, 520 t kolmule, 60 t strømsild og 140 t hestmakrell.

 

Bergen 30.10.17
Kenneth Garvik
[email protected] 

 

Siste nytt