Fråråder oljeboring på Vikingbanken

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet mener det ikke bør åpnes for oljeboring på Vikingbanken da dette kan medføre en økt risiko for tobisen som lever på banken

Rådet er gjeve i høyringsrunden etter at Statoil søkte om løyve til boring på  Vikingbanken som ligg vel 100 kilometer vest for Øygarden i Hordaland. Miljødirektoratet har nyleg godkjent søknaden og gitt tillatelse til boring av en såkalt avgrensningsbrønn på Vikingbanken..

Også et samlet fiskerimiljø med Fiskarlaget og Fiskebåt samt  Fiskeridirektoratet  har frarådet boreaktivitet i området som er et viktig område for fiske etter tobis. Tobis er art som holder til på sandbunn og for en stor del av tiden i nedgravd tilstand.

– Dette er fullstendig uakseptabelt og en avgjørelse vi vil anke umiddelbart til Miljøverndepartementet. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag om tillatelsen til boreaktivitet i et viktig fiskefelt.

 Her er Havforskningensbegrunnelse for frarådingen av boringen:

Kan hindra gjenoppbygging

Tobis er ein nøkkelart for økosystemet i Nordsjøen. Etter ein alvorleg tilbakegang i norsk sone av Nordsjøen på 2000-talet, har forskarane og forvaltinga dei siste sju åra arbeidd systematisk for å byggja opp igjen tobisbestanden. Det er tatt i bruk områdebasert rådgiving og vekselbruk i fiskeria.

– Den omsøkte borelokasjonen ligg i eit tobisfelt som er definert som særleg verdifullt og sårbart. Vi meiner at oljeboring her medfører ein risiko for tobisbestanden i dette området. I neste omgang reduserer det sjansane for at vi når forvaltingsmålet om å byggja opp att tobisbestanden, seier Henning Wehde, som er leiar for program Norskehavet på Havforskingsinstituttet.

Fiskeriet har minka kraftig

Eldre tobis ligg nedgraven i sanden heile vinterhalvåret med unntak av ein kort gyteperiode i januar og desember. Tobis legg egga på havbotnen, og etter klekkinga driftar larvene i vassmassane. I mai–juni grev også larvane seg ned i sanden om natta. Danmark og Noreg dominerer i tobisfiskeriet, og fram mot 2002 låg landingane i snitt på 815 000 tonn. Sidan har dei vore markant lågare.
For 2017 er kvoterådet på 486 115 i EU-farvatn og 120 000 tonn i norsk sone. Vikingbanken er stengt for tobisfiske.

 

 

 

Siste nytt