Hjelpefond ønsker søknader

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sikkerhet for fiskere og rekruttering er fokusområder når Norges Sildesalgslags Hjelpefond nå tar imot søknader til økonomisk støtte

 

Hjelpefondet, som ble opprettet tilbake i 1943, har som hovedformål å yte tilskudd til sikkerhetstiltak for fiskere samt til rekruttering til fiskerifag, da spesielt med tanke på praktisk opplæring ombord i fartøy.

Fondets leder, Astrid Dale, sier at de nå er på jakt etter gode ideer eller prosjekt innen de to hovedformålene som trenger finansiering eller støtte.

Tiltakene det søkes om trenger ikke være i den pelagiske delen av næringen.
Når det gjelder rekruttering til praktisk opplæring om bord så er utstyrspakker til lærlinger om bord et eksempel på tiltak fondet kan støtte, sier Dale. Utstyrspakken kan være oljeklær med flyteelement, hansker, støvler mm.

Alt arbeid som kan knyttes til rekruttering til fiskerfaget generelt er innenfor retningslinjene for søknad om støtte.

-Vi er og opptatt av å prioritere tiltak som kommer mange til gode innen sikkerhet og rekruttering, sier Dale.

Det kan ikke ytes tilskudd til lovpålagt sikkerhetstiltak eller skolegang/stipend som kommer innenfor andre ordninger.

Norges Sildesalgslags Hjelpefond er bestemt avviklet , men Dale sier det først kan skje etter at fondets midler er brukt opp på gode tiltak.

- Vi vil oppfordre så mange som mulig å søke. De som har søkt før oppmuntres gjerne til å søke igjen om de mener formålene er gode.


Søknad med opplysninger om hva det søkes om, bakgrunnen for arbeidet og kontaktopplysninger kan sendes til:

Norges Sildesalgslags Hjelpefond
Postboks 7065
5020 Bergen

Eller på email til: [email protected]

Søknadsfristen for i år er satt til 20. november 2017

Siste nytt