Lavere avgift for tilsyn med fiskemottak

Publisert: av Roar Bjånesøy

Årsavgiften for tilsyn av fiskemottak blir satt ned, skriver departmentet

Avgiften blir satt ned fra 0,5 til 0,19 promille av selskapenes omsetning knyttet til mottak av fisk. Endringen gjelder for hele 2017.

- Vi har nå vedtatt å endre forskriften, slik at avgiften for tilsyn av fiskemottak blir lavere, sier næringsminister Monica Mæland (H).

- Vi ønsker å redusere den totale avgiftsbelastningen for bransjen, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Tidligere tok Justervesenets kontrollører betalt for hver kontroll. Dette ble endret i 2016, slik at Justervesenet i stedet tar inn en årsavgift fra selskapene.

Det er ikke gjort andre endringer i forskriften. Dette betyr at det fremdeles er en øvre grense for årsavgift på 300 000 kroner. Justervesenet vil heller ikke kreve inn avgifter på under 1000 kroner.

Justervesenet og Nærings- og fiskeridepartementet jobber for tiden med å forenkle betalingsmodellen for tilsyn med fiskemottak ytterligere. Målet er at avgiftssystemet skal bli enda mindre administrativt krevende for næringen. Avgiften skal innrettes enda mer presist mot selskapenes omsetning knyttet til mottak av fisk.

Departementet tar sikte på å sende et forskriftsforslag på høring høsten 2017.

Siste nytt