Loddekvoten på Island satt

Publisert: av Roar Bjånesøy

Foreløpig totalkvote på Island er satt til 208 000 tonn. Norge sin andel er på 8 %, eller 16 640 tonn. I tillegg kommer kvote fra Smutthullavtalen og eventuell bytteavtale med EU.

Dette skriver Fiskebåt:

Foruten Norge sin andel på åtte prosent eller 16 640 tonn har Grønland har en andel 11 prosent som tilsvarer 22 280 tonn, og Island sin andel er på 81 prosent med 169 080 tonn.

I tillegg til den norske andelen på 16 640 tonn, får Norge kvote gjennom Smutthullavtalen fra Island. I år er denne kvoten på 31 024 tonn. Videre kan Norge få en loddekvote gjennom bytteavtale med EU. Dette blir først avklart senere i høst.

Totalkvote til Norge uten et eventuelt EU-kvantum, er da på 47 664 tonn. Tidligere kom lodderådet fra Barentshavet der totalkvoten er på 205 000 tonn og der Norge sin andel da er 60% eller 123 000 tonn.


Den foreløpige totalkvoten på Island vil bli revidert med nye forskningsdata i januar/ februar 2018.

Siste nytt