Mer moderat sildefiske siste tre døgn

Publisert: av Roar Bjånesøy

Etter en travel helg med over 12 300 tonn NVG-sild fangstet på søndag, har vi nå sett et mer moderat fiske med 5 600 tonn mandag og 3 300 tonn sild tatt i går.

-Så langt i dag har vi innmeldt 3 700 tonn fra flåten i Smutthavet vel 250 nm nordvest av Møre, der størrelse ligger fra 350-380 gram , sier salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget.

I tillegg har Svanaug Elise fisket 690 tonn sild i to kast. Dette har fartøyet tatt 20 nm nord for Torsvåg på Vannøy.

-Silda her er betydelig mindre med en snittvekt på 214 og 228 gram, sier Garvik som og forventer at flere fartøy vil fiske i dette området fremover.

Det har hersket en del usikkerhet rundt priser og kvotesituasjonen for neste år etter at 2018-rådet for NVG-sild ble trukket forrige uke. Ifølge Fiskeribladet har en kilde sagt til avisen at det forventes at rådet blir satt ytterlige ned. Ifølge Havforskningen så håper de at det nye rådet skal være klart i løpet av denne uken.

-Vi håper nå at vi får satt prisene og kvoter slik at vi får litt ro rundt fisket og reduserer usikkerheten som har blitt skapt for flåte, industri og marked, sier Garvik.

Per idag står det rundt 260 000 tonn NVG-sild igjen på årets kvote, men det er inkludert over 43 000 tonn flex-kvote som kan tas av 2018-kvoten. Det er og mulig å sette igjen 10% av årets kvote for neste år.

-Spørsmål om økning av flex-kvoten blir sikker mer aktualisert når det blir nye forhandlinger etter at det reviderte rådet for NVG-sild foreligger, sier Garvik.

Norges Sildesalgslag har søkt Nærings- og Fiskeridepartementet om at kvotefleksibiliteten på fartøynivå økes fra 2017 til 2018 ( Se sak her)

Ifølge Fiskeribladet så sier forhandlingsleder på sild og kolmule, Sigrun Holst, at de ser på datoer for nytt forhandlingsmøte etter at det nye rådet foreligger  ( se sak på Fiskeribladet her - lukket  for abo) 

Siste nytt