Nedgang i sjømateksporten for september

Publisert: av Roar Bjånesøy

I september eksporterte Norge 189 000 tonn sjømat til en verdi av 8 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på 18 prosent og i verdi på 8 prosent eller 681 millioner kroner fra samme måned i fjor. 

Til tross for en nedgang i sjømateksporten i september har Norge eksportert 1,8 millioner tonn sjømat til en verdi av 69 milliarder kroner hittil i år. Det er en volumøkning på 3 prosent, og en verdiøkning på 6 prosent eller 3,7 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor. 

I september eksporterte Norge 189 000 tonn sjømat til en verdi av 8 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på 18 prosent, mens verdien falt med 8 prosent eller 681 millioner kroner fra samme måned i fjor.

– Mens verdien av lakseeksporten i september var på samme nivå som i fjor, ser vi en nedgang i eksporten av spesielt sild og makrell. Noe av dette skyldes naturlige sesongsvingninger, sier direktør Asbjørn W. Rørtveit i Norges sjømatråd.

– Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 69 milliarder kroner. For årets ni første måneder har verdiveksten vært 3,7 milliarder kroner og for å nå 100 milliarder i 2017 må verdiveksten for årets siste tre måneder være ytterligere 4,75 milliarder kroner, noe som er lite trolig, sier Rørtveit.

Lakseeksporten 10 prosent over fjoråret

Hittil i år har Norge eksportert 711 000 tonn laks til en verdi av 48 milliarder kroner. Det er på samme nivå som i fjor, mens verdien har økt med 10 prosent eller 4,2 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Norge har eksportert 97 300 tonn laks for 5,8 milliarder kroner i september måned. Det er en volumnedgang på 2 prosent, mens verdien er på samme nivå som september i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i september måned 55,47 kroner per kilo, 1,12 kroner høyere enn samme måned i fjor. Hittil i år har Polen og Frankrike kjøpt mest laks fra Norge.

 

Norge har eksportert 26 000 tonn ørret til en verdi av 2 milliarder kroner hittil i år. Det er en volumnedgang på 53 prosent, mens verdien falt med 33 prosent eller 988 millioner kroner fra samme periode i fjor. I september har Norge eksportert 3800 tonn ørret for 257 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 41 prosent, mens verdien falt med 30 prosent eller 113 millioner kroner. Hittil i år har Polen og Tyskland kjøpt mest ørret fra Norge.

Opp for fersk- og fryst torsk

Hittil i år har Norge eksportert 60 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 8 prosent, mens verdien økte med 10 prosent eller 179 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Norge har eksportert 1500 tonn fersk torsk, inklusiv filet, til en verdi av 53 millioner kroner i september. Det er en volumøkning på 3 prosent, mens verdien falt med 6 prosent eller 3 millioner kroner fra samme måned i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 59 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet til en verdi av 1,9 milliarder kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med 5 prosent eller 87 millioner kroner.

- Tradisjonelt har det aller meste av fryst hel hvitfisk som eksporteres til Kina blitt filetert og sendt tilbake til blant annet Europa, men det er gledelig å se at et stadig økende volum norsk torsk blir konsumert i Kina, forteller Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina, Sigmund Bjørgo.

Norge har eksportert 5700 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 184 millioner kroner i september. Det er en volumnedgang på 14 prosent, mens verdien falt med 11 prosent eller 23 millioner kroner fra september i fjor.

 

Opp for klippfisk, stabilt for saltfisk

Hittil i år har Norge eksportert 63 000 tonn klippfisk for 2,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 14 prosent, mens verdien økte med 11 prosent eller 284 millioner kroner fra samme periode i fjor. I september har Norge eksportert 9000 tonn klippfisk til en verdi av 417 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 9 prosent, mens verdien falt med 9 prosent eller 39 millioner kroner fra september i fjor.

- Normalt starter juleeksporten av tørrfisk til Italia og klippfisk til Portugal og Brasil på høsten. Det var imidlertid en nedgang i eksporten av disse produktene i september, med unntak av klippfisk til Brasil. I årets siste kvartal vil normalt eksporten av hel klippfisk og fryst hel hvitfisk være de største verdidriverne i hvitfiskkategorien, sier analytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

Hittil i år har Norge eksportert 24 000 tonn saltfisk til en verdi av 1 milliard kroner. Det er en volumnedgang på 6 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor. I september måned har Norge eksportert 1300 tonn saltfisk til en verdi av 55 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 17 prosent, mens verdien falt med 10 prosent eller 6 millioner kroner.

Ned for sild og makrell

Hittil i år har Norge eksportert 180 000 tonn sild for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 15 prosent og en nedgang i verdi på 8 prosent eller 164 millioner kroner. I september har Norge eksportert 12 000 tonn sild til en verdi av 140 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 42 prosent, mens verdien falt med 51 prosent eller 148 millioner kroner.

Hittil i år har Norge eksportert 135 000 tonn makrell for 1,7 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 10 prosent, mens verdien falt med 7 prosent eller 120 millioner kroner. I september har Norge eksportert 27 000 tonn makrell til en verdi av 330 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 30 prosent, mens verdien falt med 39 prosent eller 215 millioner kroner.

- Makrellprisen i september var betydelig lavere enn for samme måned i fjor. Men med forslag om en kraftig nedgang i den nord-øst atlantiske makrellkvoten for neste år, kan vi se en økning i gjennomsnittsprisen utover sesongen. Norge har omtrent en fjerdedel av denne makrellkvoten, som igjen utgjør omtrent en tredjedel av de totale fangstene av atlantisk- og stillehavsmakrell på omtrent tre millioner tonn årlig, sier analytiker Kristin Lien i Sjømatrådet.

Ned for krabbeeksporten

Hittil i år har Norge eksportert 38 000 tonn skalldyr for 1,3 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 5 prosent og en verdinedgang på 11 prosent. I september har Norge eksportert 1 500 tonn skalldyr for 158 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 56 prosent og en verdinedgang på 8 prosent.


Hittil i år har Norge eksportert 1400 tonn kongekrabbe for 385 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 17 prosent, mens verdien falt med 5 prosent eller 21 millioner kroner.

Siste nytt