Nye priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse

Publisert: av Line Dale Nilsson

De nye minsteprisene gjelder fra 6. november 2017

På grunn av oppgang i melindikatoren på 2,6 %, oppgang i oljeindikatoren på 6,38%, og faktoren mellom raps og fiskeolje går opp fra 21 til 23 USD,
blir den effektive økningen i oljeindikatoren 4,19 % og det blir endringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse.
De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 06.11. 2017.

Siste nytt