Opplysninger om bifangst

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget vil gjøre oppmerksom på viktigheten av at eventuell bifangst som avdekkes i prøvetaking ombord blir tatt med ved innmelding av fangst. 

Forøvrig vises til gjeldende regelverk og rundskriv som omhandler informasjon som skal gis ved innmelding. 

I denne sammenheng er det viktig at fiskerne oppgir korrekte opplysninger om råstoffets størrelse, gruppefordeling og åteinnhold og eventuell bifangst. Gode og representative prøver er en viktig garantist for dette. I tillegg må fiskerne være både grundige og nøyaktige under prøvetakingen.

Se mer informasjon til fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum her: 

Siste nytt