Redusert minstepris på makrell til konsum fra mandag 9. oktober 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 9. oktober gjelder følgende minstepriser for makrell til konsum:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer):

1,7301 øre pr. gram gj.vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):

NOK 3,50 pr. kg.

 

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Siste nytt