Revidert kvoteråd anbefaler redusert kvote for NVG-sild for 2018

Publisert: av Jarle A. Hansen

Det internasjonale havforskningsrådet ICES, har nå kommet med sitt kvoteråd for 2018. ICES mener det ikke bør fiskes mer enn 384.197 tonn NVG-sild, melder Fiskeribladet.

Årets kvote for NVG-sild er vel 646.000 tonn, hvorav Norge har en andel på 432.870 tonn.

ICES anbefaler nå at dersom den langsiktige forvaltningsplanen skal følges også i 2018, må fangsten neste år ikke overstige 384.197 tonn, tilsvarende en reduksjon på ca. 40 %.

Mer info vil komme etter hvert, avslutter Fiskeribladet.

Link til rådet:

 

 

 

 

Siste nytt