Russland-forhandlinger denne uken

Publisert: av Roar Bjånesøy

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen møtes denne uken for å forhandle om de arktiske bestandene. Årets forhandlinger er lagt til Kazan i Russland.

Norges Fiskarlag er representert med tre medlemmer i den norske forhandlingsdelegasjonen, som ledes av departementsråd Arne Benjaminsen fra Nærings- og fiskeridepartementet. Dette skriver Fiskarlaget: 

Kjell Ingebrigtsen påpeker at den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen har vært en konstruktiv og resultatskapende arena i mer enn 40 år nå og at han er overbevist om at det også i år blir en god balanse mellom kvotestørrelse og bærekraftig forvaltning av de ulike bestandene.

-Vi har en sammensetning av delegasjonene som tydeliggjør at våre to land er svært opptatt av å forvalte de verdifulle bestandene på beste vis. Dette gjør meg trygg på at vi også under det 47. møte i kommisjonen får landet en akseptabel avtale mellom partene.

Leder Kjell Ingebrigtsen, nestleder Arild Aarvik og Landsstyremedlem Jan-Erik Johnsen dro fra Norge til Kazan søndag morgen og skal frem til fredag delta i forhandlingene.


Kommisjonen utarbeider avtaler knyttet til forvaltning av:
•Torsk og hyse
•Lodde
•Uer og snabeluer
•Kveite
•Sild
•Sei


Les hele saken her: 

Siste nytt