Utseiling til havbrislingfiske

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra og med 2. nov.-17 kl. 0000 vil det være anledning for fartøy, som ikke har fått tilbud om utseiling til havbrislingfiske, til å ta slik utseiling.

Fartøyene må melde seg til Norges Sildesalgslag som vil klarere utseiling overfor fartøy som er høyere opp på ventelista. Fartøy som på denne måten blir forbigått ved ikke å ta sitt utseilingstilbud vil beholde sin plass, mens fartøy som tar utseiling vil bli flyttet bakerst. Dette uten hensyn til om fartøyet får fangst eller ikke. Fartøy som tar utseiling vil ha 72 timer fra melding om utseiling er gitt til fartøyet må være utseilt. For ordens skyld nevnes at i perioden etter 1. desember og ut resten av kvoteperioden (31/3-18) vil fisket være fritt etter prinsippet «først til mølla». Pr. 31/10 er det en kvoterest på ca. 5000 tonn, noe som gir anledning for 9 fartøyer til utseiling.
Mulighet for omsetning til konsum.
King Oskar har signalisert at de er interessert i havbrisling til konsum. Fisken bør ha en størrelse på fra 80 stk til 110 stk pr kg, være återen og kjøles med 50 / 50 RFW / RSW.

                    

Siste nytt