Informasjon om tobis-fiskeri

Publisert: av Roar Bjånesøy

Basert på fjorårets sesong med tobis, ønsker Sildelaget å formidle følgende til fartøy i dette fiskeriet

Ved landing i 2017 opplevde man avvik mellom innmeldt kvantum og utlosset kvantum de to første ukene. Dette skyldes til dels at fisken var svært mager, hadde mye åte og gikk lett i oppløsning.


Dette kan i tilfeller der man inspiseres føre til reaksjoner. I den forbindelse vil Sildelaget oppfordre fiskere til å gjennomføre etterpeiling av fangst og evt korreksjoner til kvantum. Man vil med en etterkontroll av kvantum også utvise ytterligere aktsomhet ved at man gjør de tingene man kan for å fastslå korrekt kvantum om bord.


Man har mulighet å korrigere innmeldinger til Fdir ref: J-208-2017: Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy-§ 19 Adgang til å korrigere og kansellere meldinger:

«Melding om fangst etter § 12 kan korrigeres frem til klokken 12.00 UTC dagen etter at slik melding er sendt eller inntil melding om havneanløp er sendt, dersom returmeldingen angir meldingsstatus ACK.»

Se hele J-208-2017 her:


mvh,

Norges Sildesalgslag

Siste nytt