Melding fra Fiskeridirektøren

Publisert: av Line Dale Nilsson

Økte kvoter i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak

På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

For havfiskeflåten økes følgende kvoteenheter i fisket etter sild i Nordsjøen:
- kvoteenheten for fartøy med ringnottillatelse økes til 3,42
- kvoteenheten for små ringnotfartøy økes til 2,28
- kvoteenheten for trålfartøy økes til 1,05
For lukket gruppe i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 16,4 tonn. Videre økes kvoteenheten for beregning av garantert kvantum til 13,7 tonn.

Endringene har virkning fra og med 20. april 2018.

FISKERIDIREKTØREN

Siste nytt