Rundskriv 12/18 Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 09 04 18

Publisert: av Line Dale Nilsson

Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjeldende fra 9. april 2018

En endring i melindikatoren på 0,33%, i oljeindikatoren på -9,44% etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje. Det blir derfor endringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse. De nye minsteprisene gjelder fra 9. april 2018.

Se rundskriv 12/18 her:

Siste nytt