Samhandlingsmøte for ressurskontroll for tobis

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget inviterte fredag flere aktører til et møte der tobissesongen 2017 ble oppsummert

Aktører fra både flåte, landindustri og Fiskeridirektoratet var med på møtet.

-Bakgrunnen for møtet var i hovedsak utfordringer med utlosset kvantum i 2017, sier kontroll leder Tony Hatland i Sildelaget som stod bak møtet.

-Målet er å skape en felles forståelse mellom alle aktørerne med hensyn til de utfordringene man står ovenfor i tobisfiske, sier Hatland.

-Det er alltid bra å få alle parter sine synspunkter på bordet slik at vi i kontrollinstansene har et best mulig grunnlag for å ta de riktige vurderingene, fortsetter Hatland

Hatland sier videre at alle aktørene fikk utdypet nærmer sine utfordringer , både innen fiskeuttak og levering og at man fikk en god dialog med representanter fra Fiskeridirektoratet og at dette er viktig når man nå går inn en ny sesong for tobisen..


Siste nytt