Strukturering i fiskeflåten

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nofima, på oppdrag fra FHF, har laget en rapport om drivkreftene bak strukturering i fiskeflåten. Til sommeren kommer rapport om strukturering på landsiden

Rapporten beskriver hvilke effekter strukturering i norsk fiskerinæring på sjøsiden kan gi, skriver FHF ( Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)

– Strukturpolitikken har stor evne til å utløse endring i flåtestrukturen, med konsekvenser for næringsstrukturen på land og demografien i kystsamfunnene. Det ligger dermed et stort politisk ansvar i strukturpolitikken, med behov for faglig kunnskap og bevisste politiske veivalg, sier forsker Audun Iversen i Nofima.

Han har skrevet rapporten sammen med kollegene John R. Isaksen, Øystein Hermansen, Edgar Henriksen, Thomas Nyrud og Bent Dreyer. Rapporten om strukturering i fiskeflåten er en del av FHF-prosjektet «Fremtidige effekter av strukturering på sjø og land», og vil bli fulgt opp av en ny rapport senere i 2018, med fokus på struktureringens konsekvenser for fiskeindustrien og for lokalsamfunnene langs kysten.

Norsk fiskerinæring gjennomgår kontinuerlig strukturelle endringer. Strukturutviklingen er drevet frem av nasjonal og internasjonal makroøkonomisk utvikling, ressurssituasjonen for viktige nøkkelbestander i fiskeriene, innovasjon og globale etterspørsels- og markedsforhold. I fiskerinæringen er handlingsrommet for strukturelle tilpasninger begrenset av en rekke andre forhold. Først og fremst behovet for å beskytte fiskeressursene mot overbeskatning. Hovedmålet i dette prosjektet var å utvikle et sett av modeller som forklarer forskjellige deler av den strukturelle utviklingen i ulike ledd av fiskerinæringen. Modellene skal benyttes til å analysere fremtidige effekter av sentrale drivere for strukturutviklingen på kort, mellomlang og på lang sikt.

Prosjekt har vært ledet av Nofima og både UiT og UiS har deltatt på forskersiden. Dette er den første av to sluttrapporter i prosjektet. Den neste rapporten som omhandler strukturering på landsiden vil foreligge til sommeren.


 

Se rapporten hos FHF her   og Nofima her:

 

 

Siste nytt