Bedre detaljkart av havbunnen

Publisert: av Camilla Klævold

De nye Mareano kartene viser havbunnen i i mer detaljer, og flere fartøy tester ut kartene i sine kartplottere

Dette melder Havforskningen:

Nå er 17 fiskefartøy godt i gang med å teste ut noen spesielle kart på kartplotterne sine. De nye Mareano-kartene har på en måte slått på lyset i dypet. De viser nemlig terrenget på havbunnen på en mer detaljert måte, og hjelper fiskerne til å se bunnlandskapet med daler, sletter og fjellrygger. Samtidig viser de med høy oppløsning mulige korallforekomster og andre bunnforhold fiskerne kan ta hensyn til i sitt fiske.

– Nå venter vi i spenning på tilbakemelding fra fiskefartøyene som tester ut dette nye hjelpemiddelet, sier Frithjof Moy, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet (HI).

Han er også leder for utøvende gruppe i Mareano-prosjektet, et kartleggingsprogram som utføres av HI, Kartverket og Norges geologiske undersøkelse (NGU).

 

«Dimmer lyset» langs kysten

Mareano gjør dybdekartleggingen med avanserte multistråleekkolodd, og disse dataene brukes til å lage terrengmodellene som viser detaljer på havbunnen. Men det er kun utenfor territorialgrensene det er lov å presentere de mest detaljerte resultatene fra.

– Forsvaret har gradert opplysninger om havbunnen utenfor Norge. Det gjør at vi må redusere kvaliteten på dataene som viser terrenget i kystnære områder, sier Hanne Hodnesdal fra Kartverket.

Bunnsedimenter fra Tromsøflaket. Blått angir slam, gult angir sandige sedimenter, oransje angir grus, mens rosa angir grus, stein og blokk.

I tillegg til terrengmodellene lager Mareano-prosjektet bunntypekart, som viser hva bunnen består av. Opplysningene på disse kartene er ikke gradert.

– Bunntypekartene er basert på bunnreflektivitetsdata fra multistråleekkolodd, bunnprøver og observasjoner fra video, og gir like detaljert informasjon om havbunnens beskaffenhet både innenfor og utenfor territorialgrensen, sier Lilja R. Bjarnadóttir fra NGU.

 

Mer bærekraftig fiske

At kartleggingen til Mareano har «slått på lyset» i en stadig større del av kystsonen og havet, vil også være en fordel for fiskerne.

kartsidene til Mareano kan interesserte enten se ferdige kart eller sette sammen sitt eget kart.

Siste nytt