Fiskeegg og larver tåler ikke olje

Publisert: av Camilla Klævold

Foreløpige resultater fra EGGTOX-prosjektet viser at fiskeegg og larve ikke tåler eksponering av olje

Konsekvensene olje vil gi på lang sikt er fremdeles uklare.

Dette skriver havforksningsinstituttet:

Forskerne har eksponert fiskelarver av hyse, torsk, sei, kveite, sild og polartorsk for olje.

Målet har vært å se hvordan et mulig oljeutslipp vil påvirke fiskeartene tidlig i livet.

Fem av de seks utvalgte artene, med unntak av polartorsken, utgjør viktige fiskerier med tidlige sårbare stadier i området Lofoten, Vesterålen og Senja.


– Ingen vil kunne overleve

– Vi har eksponert fiskeeggene for olje i tre dager, før de ble overført til rent sjøvann og fulgt fram til de ble klekket som larver, forteller HI-forsker Sonnich Meier.

– Dosene vi brukte tilsvarer den konsentrasjonen man vil finne i sjøen etter et alvorlig oljeutslipp.

Resultatene er tydelige for alle artene som ble testet.  – Alle larvene har utviklet alvorlige skader, sier Meier. – Ingen av disse vil kunne overleve i naturen.


Hyse-egg ble hardest rammet

 – Det vi ser, er at olje spesielt skader hjerteutviklingen. I tillegg får fiskelarvene store væskeansamlinger i plommesekken, samt utviklingsskader på skjelett og kranium.

Det er hyselarvene som fikk de største skadene.

– Disse larvene ble klekket helt uten underkjeve. De vil naturligvis aldri være i stand til å begynne å spise mat selv, forteller HI-forskeren.

 

Usikker på de langsiktige konsekvensene

EGGTOX-prosjektet pågår fortsatt. Det er nå klart dokumentert at fiskeegg- og larver ikke tåler å bli utsatt for olje med realistisk dosering for et større område etter utslipp i LoVeSe.

Det som man derimot ennå ikke har full oversikt over, er hva disse skadene vil bety for fiskebestandene på lengre sikt.

En modelleringsstudie antyder at en robust bestand vil kunne tåle et oljeutslipp. Modellen som er brukt i den nye studien, er fortsatt under validering. Derfor må disse første resultatene fra studien brukes med forsiktighet.

– Vi ser i denne studien at en stor og sunn fiskebestand, slik som skreien er i dag, kan tåle store tap på en årsklasse uten at dette påvirker bestanden og fiskeriene alvorlig, sier Meier. – Men i lokale og mindre sterke bestander, samt bestander som rekrutterer mer ujevnt mellom år, vil slike tap kunne ha større konsekvenser.

Les hele saken her:

Siste nytt