Foreløpig stopp i utseiling til sildefiske i Skagerrak

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det er nå innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten 

Årets kvote for nordsjøsild i Skagerrrak for ringnot er på 2 941 tonn.  10 fartøy totalt har fått utseiling med kvotegrunnlag nok til å fiske hele kvoten. Det er per i dag fisket 426 tonn av kvoten.

Dersom fangstbildet fremover åpner for at flere fartøy kan få utseiling, vil Sildelaget informere om dette. 


Siste nytt