Havbrisling 2018

Publisert: av Camilla Klævold

Informasjon om muligheter for konsumleveranser av havbrisling i 2018

I henhold til årets brislingforskrift er det adgang for aktuelle fartøy på utseilingslisten til å starte havbrislingfiske sesongen 2018/2019  fra og med 1. august i 2018.  Utseilingsrekkefølgen gjelder fra 1. august og til og med 30. november 2018.  Fartøyer som ikke har tatt utseiling innen utgangen av november mister således retten til å fiske maksimalkvoten på 550 tonn.

Det forhold at fartøyer som har utseiling beholder retten til å kunne fiske maksimalkvoten sin frem til og med 30. november gir fartøyene økte muligheter til å kunne levere til konsum ettersom den beste perioden for å fiske til konsum tradisjonelt er i månedene november, desember og januar.  Norges Sildesalgslag har vært i kontakt med aktuelle konsumkjøpere av havbrisling og signalene derfra er at 4.000-5.000 tonn kan kanaliseres til konsum i 2018 forutsatt at størrelsene er gode (dvs fra 50 stk til 100 stk pr kg) og at det leveres fullgod kvalitet.  Kjøperne forutsetter at havbrisling som leveres til konsum er notfanget.  

For ordens skyld nevnes det at det ble oppnådd en gjennomsnittspris på havbrisling til konsum i 2017 på kr 4,67 pr kg mot kr 1,91 pr kg til mel/olje.  Med andre ord kan verdiskapningen av havbrislingkvoten bli betydelig økt ved konsumleveranser.

Dette til deres informasjon.

 

Her kan du lese mer om årets regulering på Havbrisling: 

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

Roald Oen»   

Siste nytt