Historisk samarbeid i Senjahopen

Publisert: av Roar Bjånesøy

To av de mest tradisjonsrike bedriftene på Senja, Aksel Hansen og Nergård, har bestemt seg for å forene krefter og satse stort i Senjahopen

Dette skriver selskapene i en pressemelding:

Nergård kjøper den landbaserte aktiviteten i Aksel Hansen og slår denne sammen med sin eksisterende aktivitet på Senja og Sørøya. Brødrene Hansen vil fortsette som minoritetsaksjonærer og Frank Magne Hansen blir sentral i driften. Nergård kjøper også 40 % av aksjene i Berg Fiskeriselskap. Johan Arild Hansen fortsetter som daglig leder og vil være majoritetseier i Berg Fiskeriselskap.


Brødrene Johan-Arild og Frank Magne Hansen har siden 90-tallet drevet familiebedriften Aksel Hansen. Bedriften som ble etablert allerede i 1963 som fiskemottak har de siste årene utvidet virksomheten til å også omfatte drift av kystfartøyer. Gjennom satsing på kystfartøy har Aksel Hansen sikret seg tilgang på hvitfisk til egen industri.


Også Nergård-konsernet startet som et tradisjonelt fiskemottak og utvidet virksomheten til også å omfatte egen hvitfiskflåte.


De senere årene har vi samarbeidet godt gjennom Senjahopen Handelsstands fiskerigruppe og blant annet jobbet tett med kommunen om å iverksette mudringen og oppgraderingen av havna i Senjahopen. «Vi har sett at vi kan løfte mer sammen og vi vil nå bli enda sterkere pådrivere for en positiv utvikling i Senjahopen Havn» sier styreleder i Nergård, Tommy Torvanger.


Etter eierskiftet i 2017 har det uttalte målet til Nergård vært å foredle mer av fisken vi kjøper. Det vil nå bli en realitet. «En forutsetning for dette samarbeidet har vært at vi skal skape økt og lønnsom aktivitet i Senjahopen» sier Frank Magne Hansen påtroppende leder i det nystartede felles selskapet. Samarbeidet er et ledd i strategien med å foredle mer og komme nærmere sluttbrukerne av fiskeprodukter.
Med Nergård sin samlede aktivitet på Senja, både hvitfisk og pelagisk, Aksel Hansen sin aktivitet i Senjahopen og Nergård sin aktivitet på Sørøya blir det nye selskapet en solid aktør i nordnorsk og norsk fiskerisammenheng. I tillegg til god lokalisering ved viktige fiskefelt vil selskapet ha solid tilgang på råstoff fra eiernes fiskeflåte.


«Vi er allerede i gang med å legge et felles grunnlag for lønnsom drift» sier Johan Arild Hansen, daglig leder i Berg Fiskeriselskap som er en viktig faktor for å sikre stabil tilgang på råstoff, «men vi har mye arbeid fremfor oss».


«Vi ser på dette som en god mulighet til å videreutvikle vår aktivitet på Senja og vi gleder oss til å ta fatt», sier Ari Josefsson, Konsernsjef i Nergård.


Det nye selskapet vil kjøpe fisk fra Grunnfarnes til Breivikbotn. I 2017 kjøpte selskapene i overkant av 30.000 tonn hvitfisk og et tilsvarende volum sild, makrell og lodde. Omsetningen vil avhenge av fiskepriser og grad av prosessering, men vil allerede i 2018 passere 700 millioner. Vi ønsker å skape mer aktivitet og forutsigbare lønnsomme arbeidsplasser.

For ytterligere spørsmål vennligst kontakt:
Tommy Torvanger, Styreleder Nergård AS, tlf: 900 98 961
Johan Arild Hansen, Styreleder Berg Fiskeriselskap AS, tlf: 995 96 210

Siste nytt